Märken för våra nybörjare

 

1                    Åkning framåt med sträckta armar

Åkning bakåt med sträckta armar

Köttbullen, lägre än 90 grader

Bubblor framåt, minst 3 i följd

Bromsa på valfritt sätt med fart framåt

                     

2                    Tupp på rak linje, ca 5 meter, båda benen

Harhopp på rak linje, minst 4 st

Landningsposition vid sargen, foten i isen, båda benen

Gå i kors längs en linje med tårna pekande framåt, minst 4 st, båda hållen

Bubblor bakåt, minst 3 i följd
 

3                    Chassé framåt med foten på tydligt ytterskär, armar/axlar rätt, båda hållen

                      Treavändning på två fötter, båda hållen

                      Tupp på ring, ytterskär, båda hållen

Flygskärsposition vid sargen, minst 80grader, båda benen

Piruett på två fötter, minst 3 varv

 

4                    Bågar på ytterskär, minst 4 i följd

                      T-släp, båda benen

                      Flygskär på rak linje, minst 5 meter, minst 80 grader, båda benen

                      Treavändning på en fot, ytterskär, båda hållen

Piruett på två fötter minst 5 varv med valfri utgång

 

5                    Treavals, tydligt ytterskär, minst 2 i följd, båda hållen

                      Chassé bakåt, armar/axlar rätt, båda hållen

                      Sidohopp på taggarna, sträckta armar, 5st åt båda hållen

                      Landningsposition bakåt, tydligt ytterskär minst 5 sekunder, båda hållen

                      Åkning framåt med riktiga skär, knäböj, hållning. Få hög fart på få skär.

 

6                    Saxning framåt, minst ett varv, fin hållning, båda hållen

                      Saxning bakåt, minst ett varv, fin hållning, båda hållen

                      Harhopp på cirkel, ytterskär, hopphållet, minst 3 i följd

                      Flygskär på ¼ cirkel, ytterskär med minst 80 graders vinkel, båda benen

                      Piruett på en fot, minst 3 varv med utgång på ytterskär, valfri ingång.

 

Dessa märken kan barnen ”testa” vid olika tillfällen under året. Huvudtränaren blir inkallad av respektive ledare då de känner att barnen är redo.
Vi försöker att ha minst tre testtillfällen varje säsong, och dessa sker ofta kring höst, jul och sportlov. Ibland erbjuds extra tillfällen om vi ser behovet.
Barnen får sina klarade märken på vår tårtfest i mars av respektive ledare.

 

Barnen ska inte bara klara av att göra t.ex. en ”hyfsat” bra chassé runt ringen för att bli godkända, utan helt rätt teknik krävs på märkets alla moment innan barnet blir godkända.
Det är viktigt att dessa grunder blir rätt från början, inför konståkningens alla krävande moment.

 

Det kan ibland vara så att barnen klarar momenten under träningen precis innan, men sedan ej under själva testtillfället, då nerver spelar stor roll. Detta gäller alltså inte, utan en stor del i denna märkestagning är att lära sig hantera nerver i en sådan situation.
En förberedande situation för Svenska konståkningsförbundets högre testsystem som väntar barnen.